Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
Behiştî Sinan'ın Mihr ü Müşterî Adlı Mesnevisi Arzu Polat

Behiştî Sinan'ın Mihr ü Müşterî Adlı Mesnevisi(İnceleme-Metin-Dizin)

İndirimli Fiyat : 0,00TL
9786257471671
362315
Behiştî Sinan'ın Mihr ü Müşterî Adlı Mesnevisi
Behiştî Sinan'ın Mihr ü Müşterî Adlı Mesnevisi (İnceleme-Metin-Dizin)
DBY Yayınları
0.00

Bu çalışmada Behiştî Ahmed Sinan (ö. 917/1511-12?)’ın İngiltere Ushaw College Church Kütüphanesi’ndeki Hamse ’si içinde yer alan Mihr ü Müşterî  adlı mesnevisi incelenmiştir. Çalışma beş ana bölümden oluşmuştur.
Giriş bölümünde, Mihr ü Müşterî ve Mihr ü Mâh mesnevilerinin doğuşu ve gelişimi ile Türk edebiyatında varlığı bilinen Mihr ü Müşterî ve Mihr ü Mâh mesnevileri incelenmiştir. Birinci bölümde Behiştî’nin hayatı, eserleri ve edebi şahsiyeti tanıtılmıştır. İkinci bölümde eserin ve Hamse ’nin yazılış sebebi, şekil özellikleri, dil ve üslup özellikleri, edebi sanatlar ve muhteva özellikleri incelenmiştir. Muhteva özellikleri başlığı altında ise öncelikle eserde ön plana çıkan astronomik unsurlar arkasından da güzellik unsurları, örf, adet, inanç ve sosyal hayat unsurları ele alınmıştır. Daha sonra da sırasıyla tahkiye, özet ve mukayese başlıkları ile eser incelenmeye devam edilmiştir. Sonuç bölümünde ise çalışmanın sonunda elde edilen sonuçlar belirtilmiştir. Mihr ü Müşterî ’nin Metni Üzerine başlığı altında, yazma nüshanın tavsifi yapılmış ve metin kurulurken takip edilen yol açıklanmıştır. Çeviriyazı Metin/Mihr ü Müşterî  başlığı altında ise eserin transkripsiyonlu metni verilmiştir. Dizin bölümünde ise metinde geçen özel adlar beyit numaraları ile sıralanmıştır.
Mihr ü Müşterî, Behiştî’nin Hamse ’sini oluşturan mesnevilerden birisi olması bakımından Türk edebiyatı tarihi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Aynı zamanda geçiş dönemi eseri olması itibarıyla Türk dili sahası açısından da değerli olan eser, muhteva özellikleri itibarıyla da Türk kültürü için önem arz eden özelliklere sahiptir. Bu çalışma ile Mihr ü Müşterî  gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmıştır.

Kapat