Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
Ahmet Zeki İzgöer

İstanbul 1963 doğumlu.

1985 yılında İÜ. Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi. Aynı yıl İÜ. SBE.’nde başladığı yüksek lisans programından “Râgıb Mehmed Paşa, Tahkik ve Tevfik (Tahlil ve Metin), İstanbul 1988, 210 sayfa” adlı teziyle mezun oldu. 1986-1987 yıllarında Zonguldak’a (bugün Bartın’a) bağlı Ulus Endüstri-Meslek Lisesi’nde tarih öğretmenliği yaptı. Şubat 1987’de İstanbul’da Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde görev aldı. Yayın İşleri Koordinatörlüğünde bulundu. 1989’da kaydolduğu Marmara Üniversitesi SBE. İktisat Tarihi Bilim Dalı doktora programında “Ahmet Cevdet Paşa’nın Sosyal ve İktisadî Görüşleri, İstanbul 1997, 242 sayfa” adlı tezi hazırladı.

Bir süre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten İzgöer, halen İstanbul’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde öğretim üyesidir.

İzgöer’in bazı çalışmaları şunlardır:

1- Diyarbakır Salnâmeleri 1286-1323 (1869-1905), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yayını, 5 cilt, İstanbul 1999.

2- Koca Râgıp Mehmet Paşa, Tahkik ve Tevfik (Osmanlı-İran Diplomatik Münasebetlerinde Mezhep Tartışmaları), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003.

3- Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi, A‘mâk-ı Hayal (Hayalin Derinliklerine Yolculuk), Nar Yayınları, İstanbul 2007.

4- Grigory Petrov, Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Çev: Ali Haydar, Nar Yayınları, İstanbul 2007.

5- Osmanlı Arşiv Belgelerinde Avrasya (Ottoman Archival Documents Eurasian), Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İstanbul 2008.

6- Cemal Paşa, Hatırât (1913-1922), DBY Yayınları, İstanbul 2012.

7- 16. Yüzyıl Osmanlı Tabibi Musa Bin Hamon ve Diş Tababetine Katkısı, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul 2012.

8- Prens Sabahaddin, İttihat ve Terakki’ye Açık Mektuplar, Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? Ve İzahlar, DBY Yayınları, İstanbul 2013, 384 sayfa.

9- Müşir Hüseyin Kıdwai, Osmanlı’nın Son Dostları (Hint Alt Kıtasında Türk İmajı), DBY Yayınları, İstanbul 2015, XXIV + 386 sayfa.

10- Müslüman, Osmanlı ve Modern Ahmet Cevdet Paşa, İz Yayıncılık, İstanbul 2014.

11- Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Arnavutköy (Osmanlı Belgelerinde Arnavutköy), Arnavutköy Belediyesi Yayını, İstanbul 2014.

12- Tahsin Paşa, Yıldız Hatıraları, İz Yayıncılık, İstanbul 2015.

13- Bir Hilal Uğruna - Tarih, Kültür, Medeniyet Yazıları, DBY Yayınları, İstanbul 217, 406 sayfa.

 

Ahmet Zeki İzgöer - Yazarın kitapları

Kapat