Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
Furkan Öztürk

Furkan Öztürk (1975) Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede yaptı. DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda Bâkî Divanı Sözlüğü (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük) konulu teziyle doktorasını tamamladı. Bâkî Dîvân, Nümûne-i Edebiyyât-ı Osmâniyye, Tezkire-i Silahdâr-zâde (Eleştirel Basım), Ebüzziyâ Tevfik Nef’î, Bâkî Divanı Sözlüğü, Ta’lîm-i Edebiyyât (Eleştirel Basım), Lügat-ı Nâcî, Ahmedî İskendernâme adlı kitaplarının yanı sıra pek çok makalesi yayımlanan Furkan Öztürk Akdeniz Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Furkan Öztürk - Yazarın kitapları

Kapat