Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

TEVFÎK FİKRET (1867-1915)

Türk şiir tarihinin önemli aşamalarından birini simgeleyen Tevfîk Fikret, on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde yeni bir duyarlılıkla biçimlenen modern Türk edebiyatının (Edebiyat-ı Cedide) etkili ve önemli bir temsilcisiydi. Fikret’e ilişkin yaşamını, kişiliğini, yazınsal söylemlerini, şiir sanatını ve etkilerini ele alan pek çok inceleme ve araştırma yapıldı. Fuat Köprülü’nün Tevfik Fikret ve Ahlakı’ndan (1918) Beşir Ayvazoğlu’nun Fikret “Kendi Cevvim Kendi Eflâkimde Kendim Tâirim” (2019) adlı kuşatıcı monografisine değin yüzyıllık süreçte Fikret ve sanatını merkeze alan çalışmalar, nicelik ve nitelik itibariyle geniş bir literatür (corpus) oluşturdu. Bugüne değin Fikret’in yaşamına ilişkin eğitimi, öğrenciliği, iş yaşamı (memuriyeti, öğretmenliği ve müdürlüğü), II. Abdülhamid, İttihat ve Terakki, dekadanlık tartışmaları, sıkı dostlarıyla dargınlıkları, Âkif’le polemikleri, Aşiyan’daki günleri, ölümü ve ihtifalleri gibi popüler konuları önceleyen hatırı sayılır pek çok eser yayımlandı.

Tevfîk Fikret - Yazarın kitapları

Kapat