Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
Yeni
Mir’âtu’l-Gaybi’l-Hâkânî / Sultân 3. Murâd’ın Gazellerine Şerhler Abdü

Bir Şerh Muhîti - Bir Şerh MecmûasıMir’âtu’l-Gaybi’l-Hâkânî / Sultân 3. Murâd’ın Gazellerine Şerhler

Liste Fiyatı : 0,00TL
9786054635689
362157
Mir’âtu’l-Gaybi’l-Hâkânî / Sultân 3. Murâd’ın Gazellerine Şerhler
Mir’âtu’l-Gaybi’l-Hâkânî / Sultân 3. Murâd’ın Gazellerine Şerhler Bir Şerh Muhîti - Bir Şerh Mecmûası
DBY Yayınları
0.00

Bir Şerh Muhîti... Bir Şerh Mecmûası...

Murâdî mahlaslı Sultân 3. Murâd’ın, Dîvân’ında “şerh” kelimesi ve türevlerini sıklıkla kullanışından, şiirlerinin şerh edilemezliğini vurgulayışından, şiirlerini anlayıp şerh edebilecek şârih olmadığını haykırışından âlimleri, şeyhleri ve şâirleri kendi şiirlerini, dolayısıyla da kendisini anlamaya, yorumlamaya ve anlatmaya dâvet ettiği anlaşılmaktadır. Kim bilir, belki Murâdî’nin şiirlerine şerh yazmak, ona kasîde sunmaktan daha etkili bir ulaşım sağlama yoluydu; belki de Murâdî’yi anlamak, yorumlamak ve anlatmak, onu riyâkârca övmekten daha samîmî ve hakîkî bir iletişim kurma yoluydu.

Sultân 3. Murâd, şiirleri etrâfında arzuladığı “şerh muhîti”nin teşekkülünü sağlamıştır. Bu şerh muhîtinde devrin âlim, şeyh ve şâirlerinden müteşekkil 14 şârihin mahlası-adı geçmektedir: Bâkî, Hâşimî, İnânî, İzzî Sâdeddîn, Kemâlî Şeyh Ca‘fer, Muhammed es-Sıddîkî, Muhyî, Nevâlî, Selâmî, Sırrî, Subhî, Vâiz Emîr, Yûsuf el-Kâdî, Zekeriyyâ. Bu şârihler tarafından Murâdî’nin şiirlerine yazılan şerhler arasından seçilmiş olan 62 şerh metninin Nûh Halîfe tarafından cem‘ ve tertîbi ile de Mir’âtu’l-Gaybi’l-Hâkânî adı verilen bu “şerh mecmûası” ortaya çıkmıştır.

 

Kapat