Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

Dinî, Târihî ve Edebî Açıdan Kudüs

Liste Fiyatı : 60,00TL
İndirimli Fiyat : 40,20TL
Kazancınız : 19,80TL
Taksitli fiyat : 12 x 4,12TL
Havale/EFT ile : 37,39TL
9786054635559
362144
Dinî, Târihî ve Edebî Açıdan Kudüs
Dinî, Târihî ve Edebî Açıdan Kudüs
DBY Yayınları
40.20

Arka kapak yazısı:

Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı bağrında taşıyan ve Resulullah (s.a.s.)’ın İsra ve Miraç mucizesine şahit olan, sadece Müslümanlar için değil üç din için de sembol değeri yüksek kutsal bir mekândır. Yaratan Mescid-i Aksa ve çevresini mübarek kılmış (İsra, 17/1.), bu bölgeden “mukaddes toprak” (Maide, 5/21.) ve “iyi, güzel bir yer” (Yunus, 10/93.) olarak bahsetmiştir. Müslümanları dinî ve fikrî bakımdan Mekke-i Mükerreme ve Mescid-i Haram ile Medine-i Münevvere ve Mescid-i Nebi’ye olduğu kadar Kudüs-i Şerif ve Mescid-i Aksa’ya da kalben ve ruhen bağlamıştır. Bundandır ki Kudüs bizim için Hz. Peygamber’in vasiyeti, Hz. Ömer’in yadigârı, Selahaddin Eyyubi’nin armağanı, ecdadımızın kutlu mirasıdır.

Tarihin kısa bir kesiti olan 1967’den sonra Filistin toprakları üzerinde işgalcilerin gerçekleştirdiği demografik, coğrafî, dinî veya siyasî değişiklikler asla kabul edilemez. Şu anda hapishane görünümünde turnikeler, labirent yollar, şehrin giriş çıkışlarındaki İsrail askerlerinin tavırları arızî görüntülerdir. INCSOS kongresi katılımcıları; Kudüs ile Müslümanlar arasına örülmeye çalışılan duvarları tanımayan akademisyenlerdir. Bu yönüyle elinizdeki kitap, çok farklı uzmanlık alanlarından Türk akademisyenlerin kaleme aldıkları dinî, edebî ve tarihî içerikli yazılar; gerçekte Kudüs’ün kimliğini ve geleceğini de geçmişten hareketle inşa etmenin ifadesidir.

Bu kitap, “Yürü kardeşim! Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin.” (Nuri Pakdil) ifadesinin “Yalnız değilsin ey Kudüs”e dönüşen iradesinin mütevazı bir akademik örneğidir.

 

Baş Editörler:

İbrahim Çelik, Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Doç. Dr. Özcan Güngör, Dr. Necip Fazıl Kurt

 

Editörler:

Arş. Gör. Halil İbrahim Doğan, Arş. Gör. Rukiye Aysun İnan, Arş. Gör. Tuğba Özen

 

Makale Yazarları:

Dr. Öğr. Üyesi Ali Karakaş, Dr. Öğr. Üyesi Halil Kaya, Doç. Dr. Mustafa Altunkaya, Prof. Dr. Mehmet Ünal, Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, Prof. Dr. Mustafa Bıyık, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sarı, Dr. Şerife Eroğlu Memiş, Doç. Dr. Yasin Yılmaz, Sevde Nur Güldiken, Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, Arş. Gör. Şeyda Nur Ersöz, Öğr. Gör. Muhammed İhsan Hacıismailoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Çulpan Zaripova Çetin, Prof. Dr. Zeki Taştan, Prof. Dr. Nuran Öztürk, Dr. İbrahim Özen, Prof. Dr. Filiz Kılıç, Doç. Dr. Fatıma Betül Üyümez, Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuhoğlu, Hatice Bildirici, Dr. Öğr. Üyesi Feyza Şule Güngör, Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Keskin Köylü

 

Kitapta yer alan makaleler:

 • Hadis Kültüründe Kudüs ve Mescid-i Aksa
  Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAKAŞ
 • Mescidü’l-Aksa ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
  Dr. Öğr. Üyesi Halil KAYA
 • Kudüs Vakıflarının Bugünkü Durumu ve Sûf Hareketinde İsrâ Algısının Tesiri
  Doç. Dr. Mustafa ALTUNKAYA
 • Süleyman’ın Emrinde Olan Cinler ve Mahiyeti Üzerine
  Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
 • İslâm Düşüncesinde Birlikte Yaşama (Kudüs Örneği)
  Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
 • Evanjelik Hıristiyanlığın Eskatolojik Kudüs Algısı
  Prof. Dr. Mustafa BIYIK
 • Kudüs’ün Selâhaddîn-i Eyyûbî’den Sonra Haçlılara Teslim Edilmesi
  Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SARI
 • “Nebzetü’l-Menâsik”: en-Nakşibendî el-Muradî’nin Hac Rehberi’nde Kudüs Bahsi
  Dr. Şerife EROĞLU MEMİŞ
 • Suriye Vilayeti, Devlet ve Maarif Nezareti Salnâmeleri’nde Kudüs
  Doç. Dr. Yasin YILMAZ
 • XVI. Yüzyılda Kudüs’te Osmanlı Kanunlarının Sosyal Hayata Yansımasına Dâir Örnekler
  Sevde Nur GÜLDİKEN
 • Bulunduğu Şehir İnşa Edildiği Alan, Mimarisi ve Süslemeleri Bakımından Kubbetü’s-Sahra
  Prof. Dr. Abdulkadir DÜNDAR
 • İki Çağdaş Seyyah: Evliya Çelebi ve Nablusî’nin XVII Yüzyılda Kudüs’e Dair Anlatımlarının Karşılaştırılması
  Arş. Gör. Şeyda Nur ERSÖZ
 • Kudüs Harem-i Şerîfi Hakkında Unutulmuş Bir Eser: Târihçe-i Harem-i Şerîf-i Kudsî
  Öğr. Gör. Muhammed İhsan HACIİSMAİLOĞLU
 • Kazan Tatar Aydını Ayaz İshaki’nin “İslam Memleketlerinde” Adlı Yol Hatıralarında Kudüs
  Doç. Dr. Çulpan ZARİPOVA ÇETİN
 • Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Bir İslam Şehri Olarak Kudüs
  Prof. Dr. Zeki TAŞTAN
 • Siyer-i Veysî’nin Miraç Bölümü: Muhteva Özellikleri
  Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK
 • Yusuf Akçura ve Ahmet Rasim’in Muhabir Mektuplarında Suriye’den Kudüs’e Uzanan Coğrafya
  Dr. İbrahim ÖZEN
 • Yüzyılın İlk Çeyreğinde Yazılmış Bir Mesneviye Göre Kudüs
  Prof. Dr. Filiz KILIÇ
 • Cebrâ İbrâhîm Cebrâ’nın Eserlerinde Kudüs İmgesi
  Doç. Dr. Fatıma Betül ÜYÜMEZ
 • Günümüz Âşık Şiirlerinde Kudüs
  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan AYDIN
 • Servet-i Fünun Dergisi’nde Yayınlanan Görseller Üzerinden 19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında Kudüs
  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU
 • Edward Said’in Entelektüel Birikiminde Kudüs’ün Yeri
  Hatice BİLDİRİCİ
 • Edward Said’in Kudüslü Belleği ve Sürgünlüğün Felsefi Grameri
  Dr. Öğr. Üyesi Feyza Şule GÜNGÖR
 • Kudüs’ün Başkent İlanı Haberlerinin Söylem Yapısının Çözümlenmesi
  Prof. Dr. Nüket ELPEZE ERGEÇ
 • Türkiye Filistin ve Türkiye İsrail Ticari İlişkileri
  Dr. Öğr. Üyesi Meltem KESKİN KÖYLÜ
 • Açıklama
  • Arka kapak yazısı:

   Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı bağrında taşıyan ve Resulullah (s.a.s.)’ın İsra ve Miraç mucizesine şahit olan, sadece Müslümanlar için değil üç din için de sembol değeri yüksek kutsal bir mekândır. Yaratan Mescid-i Aksa ve çevresini mübarek kılmış (İsra, 17/1.), bu bölgeden “mukaddes toprak” (Maide, 5/21.) ve “iyi, güzel bir yer” (Yunus, 10/93.) olarak bahsetmiştir. Müslümanları dinî ve fikrî bakımdan Mekke-i Mükerreme ve Mescid-i Haram ile Medine-i Münevvere ve Mescid-i Nebi’ye olduğu kadar Kudüs-i Şerif ve Mescid-i Aksa’ya da kalben ve ruhen bağlamıştır. Bundandır ki Kudüs bizim için Hz. Peygamber’in vasiyeti, Hz. Ömer’in yadigârı, Selahaddin Eyyubi’nin armağanı, ecdadımızın kutlu mirasıdır.

   Tarihin kısa bir kesiti olan 1967’den sonra Filistin toprakları üzerinde işgalcilerin gerçekleştirdiği demografik, coğrafî, dinî veya siyasî değişiklikler asla kabul edilemez. Şu anda hapishane görünümünde turnikeler, labirent yollar, şehrin giriş çıkışlarındaki İsrail askerlerinin tavırları arızî görüntülerdir. INCSOS kongresi katılımcıları; Kudüs ile Müslümanlar arasına örülmeye çalışılan duvarları tanımayan akademisyenlerdir. Bu yönüyle elinizdeki kitap, çok farklı uzmanlık alanlarından Türk akademisyenlerin kaleme aldıkları dinî, edebî ve tarihî içerikli yazılar; gerçekte Kudüs’ün kimliğini ve geleceğini de geçmişten hareketle inşa etmenin ifadesidir.

   Bu kitap, “Yürü kardeşim! Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin.” (Nuri Pakdil) ifadesinin “Yalnız değilsin ey Kudüs”e dönüşen iradesinin mütevazı bir akademik örneğidir.

    

   Baş Editörler:

   İbrahim Çelik, Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Doç. Dr. Özcan Güngör, Dr. Necip Fazıl Kurt

    

   Editörler:

   Arş. Gör. Halil İbrahim Doğan, Arş. Gör. Rukiye Aysun İnan, Arş. Gör. Tuğba Özen

    

   Makale Yazarları:

   Dr. Öğr. Üyesi Ali Karakaş, Dr. Öğr. Üyesi Halil Kaya, Doç. Dr. Mustafa Altunkaya, Prof. Dr. Mehmet Ünal, Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, Prof. Dr. Mustafa Bıyık, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sarı, Dr. Şerife Eroğlu Memiş, Doç. Dr. Yasin Yılmaz, Sevde Nur Güldiken, Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, Arş. Gör. Şeyda Nur Ersöz, Öğr. Gör. Muhammed İhsan Hacıismailoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Çulpan Zaripova Çetin, Prof. Dr. Zeki Taştan, Prof. Dr. Nuran Öztürk, Dr. İbrahim Özen, Prof. Dr. Filiz Kılıç, Doç. Dr. Fatıma Betül Üyümez, Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuhoğlu, Hatice Bildirici, Dr. Öğr. Üyesi Feyza Şule Güngör, Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Keskin Köylü

    

   Kitapta yer alan makaleler:

   • Hadis Kültüründe Kudüs ve Mescid-i Aksa
    Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAKAŞ
   • Mescidü’l-Aksa ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
    Dr. Öğr. Üyesi Halil KAYA
   • Kudüs Vakıflarının Bugünkü Durumu ve Sûf Hareketinde İsrâ Algısının Tesiri
    Doç. Dr. Mustafa ALTUNKAYA
   • Süleyman’ın Emrinde Olan Cinler ve Mahiyeti Üzerine
    Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
   • İslâm Düşüncesinde Birlikte Yaşama (Kudüs Örneği)
    Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
   • Evanjelik Hıristiyanlığın Eskatolojik Kudüs Algısı
    Prof. Dr. Mustafa BIYIK
   • Kudüs’ün Selâhaddîn-i Eyyûbî’den Sonra Haçlılara Teslim Edilmesi
    Dr. Öğr. Üyesi Yasemin SARI
   • “Nebzetü’l-Menâsik”: en-Nakşibendî el-Muradî’nin Hac Rehberi’nde Kudüs Bahsi
    Dr. Şerife EROĞLU MEMİŞ
   • Suriye Vilayeti, Devlet ve Maarif Nezareti Salnâmeleri’nde Kudüs
    Doç. Dr. Yasin YILMAZ
   • XVI. Yüzyılda Kudüs’te Osmanlı Kanunlarının Sosyal Hayata Yansımasına Dâir Örnekler
    Sevde Nur GÜLDİKEN
   • Bulunduğu Şehir İnşa Edildiği Alan, Mimarisi ve Süslemeleri Bakımından Kubbetü’s-Sahra
    Prof. Dr. Abdulkadir DÜNDAR
   • İki Çağdaş Seyyah: Evliya Çelebi ve Nablusî’nin XVII Yüzyılda Kudüs’e Dair Anlatımlarının Karşılaştırılması
    Arş. Gör. Şeyda Nur ERSÖZ
   • Kudüs Harem-i Şerîfi Hakkında Unutulmuş Bir Eser: Târihçe-i Harem-i Şerîf-i Kudsî
    Öğr. Gör. Muhammed İhsan HACIİSMAİLOĞLU
   • Kazan Tatar Aydını Ayaz İshaki’nin “İslam Memleketlerinde” Adlı Yol Hatıralarında Kudüs
    Doç. Dr. Çulpan ZARİPOVA ÇETİN
   • Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Bir İslam Şehri Olarak Kudüs
    Prof. Dr. Zeki TAŞTAN
   • Siyer-i Veysî’nin Miraç Bölümü: Muhteva Özellikleri
    Prof. Dr. Nuran ÖZTÜRK
   • Yusuf Akçura ve Ahmet Rasim’in Muhabir Mektuplarında Suriye’den Kudüs’e Uzanan Coğrafya
    Dr. İbrahim ÖZEN
   • Yüzyılın İlk Çeyreğinde Yazılmış Bir Mesneviye Göre Kudüs
    Prof. Dr. Filiz KILIÇ
   • Cebrâ İbrâhîm Cebrâ’nın Eserlerinde Kudüs İmgesi
    Doç. Dr. Fatıma Betül ÜYÜMEZ
   • Günümüz Âşık Şiirlerinde Kudüs
    Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan AYDIN
   • Servet-i Fünun Dergisi’nde Yayınlanan Görseller Üzerinden 19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında Kudüs
    Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU
   • Edward Said’in Entelektüel Birikiminde Kudüs’ün Yeri
    Hatice BİLDİRİCİ
   • Edward Said’in Kudüslü Belleği ve Sürgünlüğün Felsefi Grameri
    Dr. Öğr. Üyesi Feyza Şule GÜNGÖR
   • Kudüs’ün Başkent İlanı Haberlerinin Söylem Yapısının Çözümlenmesi
    Prof. Dr. Nüket ELPEZE ERGEÇ
   • Türkiye Filistin ve Türkiye İsrail Ticari İlişkileri
    Dr. Öğr. Üyesi Meltem KESKİN KÖYLÜ
   Stok Kodu
   :
   9786054635559
   Boyut
   :
   16,0 x 23,5 cm
   Sayfa Sayısı
   :
   592
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   2018
   Resimleyen
   :
   Kapak: Doaa Amayreh
   Kapak Türü
   :
   Amerikan Cilt
   Kağıt Türü
   :
   Holmen 60 gr lüks kitap kağıdı
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,20   
   40,20   
   2
   21,32   
   42,64   
   3
   14,42   
   43,26   
   6
   7,47   
   44,81   
   9
   5,23   
   47,04   
   12
   4,12   
   49,44   
   CardFinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,20   
   40,20   
   2
   21,32   
   42,64   
   3
   14,42   
   43,26   
   6
   7,47   
   44,81   
   9
   5,23   
   47,04   
   12
   4,12   
   49,44   
   Bonus
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,20   
   40,20   
   2
   21,32   
   42,64   
   3
   14,42   
   43,26   
   6
   7,47   
   44,81   
   9
   5,23   
   47,04   
   12
   4,12   
   49,44   
   Paraf
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,20   
   40,20   
   2
   21,32   
   42,64   
   3
   14,42   
   43,26   
   6
   7,47   
   44,81   
   9
   5,23   
   47,04   
   12
   4,12   
   49,44   
   Maximum
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,20   
   40,20   
   2
   21,32   
   42,64   
   3
   14,42   
   43,26   
   6
   7,47   
   44,81   
   9
   5,23   
   47,04   
   12
   4,12   
   49,44   
   World
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   40,20   
   40,20   
   2
   21,32   
   42,64   
   3
   14,42   
   43,26   
   6
   7,47   
   44,81   
   9
   5,23   
   47,04   
   12
   4,12   
   49,44   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
Kapat