Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

ALİ NUSRET (1872-1913), İsmi, Ara Nesil ve Servet-i Fünûn edebiyat topluluğu ile birlikte anılan Ali Nusret (1872-1913) Plevne’de şehit olan Binbaşı Osman Şahabettin’in oğludur. Ayrıca Servet-i Fünûn edebiyat topluluğunun önemli isimlerinden Cenab Şahabettin’in küçük kardeşidir. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn’da eğitim alır. Buradan mezun olduktan sonra askerlik mesleği yerine daha çok öğretmenlik yapar. Fransızca, kitabet, tarih dersleri verir. Askeri okullarda, Mercan ve Vefa liselerinde, İstanbul Erkek Muallim Mektebi’nde edebiyat öğretmenliği yapar. Ali Nusret de Cenab Şahabettin gibi iyi bir eğitim alır. Özellikle kendisini Fransızca ile edebiyat ve sarf-nahiv alanında yetiştirir. II. Meşrutiyet’ten sonra kaymakam (yarbay) rütbesindeyken emekliye ayrılır. 1913’te veremden dolayı hayatını kaybeder.

Ağabeyi Cenab Şahabettin gibi edebiyat hayatına şiirle başlayan Ali Nusret GülşenMuhit, Saadet, Hamiyyet gibi dergi ve gazetelerde şiirlerini yayımlar. Daha sonra 1891 yılında elli dört şiirin yer aldığı Şihâb adında bir kitap yayımlar. Bu kitabını yayımladıktan sonra şiir ile uğraşmayı bırakıp dergi ve gazetelerde dil, edebiyat, tarih ve fen ile ilgili makaleler kaleme alır; Servet-i Fünûn döneminde ise mensur şiirle ilgilenir. Ayrıca Fransızca birçok eseri Türkçeye çevirir. Bilim, teknik gelişmeler, icatlar, yeni bilimsel uygulamalar üzerine Fransızca dergilerden konferans özetleri çıkarmış, çeviriler yapmış, dergilerdeki okumalarından ortaya çıkan birikimi Türk okuyuculara aktarmıştır. Pedegoji alanında da Avrupa’daki yayınları takip etmiş, özellikle Fransızcadan çevirdiği yazıları ve bu yazılardan edindiği intibalarını Tedrisât-ı İbtidaiyye Mecmuası’nda yayınlamıştır.

 

ESERLERİ:

ŞİİR: Şihap (1888).

DİĞER-ESERLERİ: Makalât-ı Tarihiye ve Edebiye (1910), Küçük Bir Faciayı Vatanperverâne, Menekşe.

Ali Nusret - Yazarın kitapları

Kapat