Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

YASİN ŞEN, Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde doğdu (1989). İlköğretimi Çatalpınar Merkez İlköğretim Okulu’nda (2003), liseyi Fatsa Anadolu Lisesi’nde (2007) tamamladı. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümünden 2012 yılında mezun oldu. MEB’e bağlı çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yaptı. Hâlen bu görevine devam etmektedir. Gazi Üniversitesi’nde, Eski Türk Edebiyatı bilim dalında başladığı yüksek lisans eğitimini İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Divan Neşirleri üzerine hazırladığı teziyle 2016 yılında bitirdi. Yine 2016 yılında aynı bölümde doktora öğrenimine başlayan yazar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı bilim dalında 17. Yüzyıl Divan şairlerinden Dîvâne Rüşdî Efendi’nin Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük) üzerine hazırladığı teziyle doktorasını tamamladı (2021). Bazı bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerinin yanı sıra çeşitli dergilerde deneme, makale, söyleşi, şiir, derleme türlerinde yazıları yayınlanmıştır. Ayrıca görev yaptığı illerin bazı mahalli haber sitelerinde ve Kırmızılılar sitesinde düzenli köşe yazıları yayınlanmaktadır. Halk kültürü ve Osmanlı kültür ve edebiyatına yönelik çalışmalarına devam eden yazarın çalışma alanlarını Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Osmanlı tasavvuf düşüncesi oluşturmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Kitap hâlinde yayınlanan bazı çalışmaları şunlardır: Sohbet Medeniyeti -Türk Sohbet Kültürü Üzerine Bir Araştırma- (Erdem Yayınları, İstanbul 2016); Nehcî Seyyid Mustafa Halvetî, Cihângîr’de Bir Aşk ve İrfân Ocağı Hasan Burhâneddin Cihângîrî ve Menâkıbnâmesi (Haz.: Mustafa Tatcı’yla birlikte, H Yayınları, İstanbul 2016); İbrâhîm Has Halvetî, Erenler Kitabı -Tezkiretü’l-Hâs- (Haz.: Mustafa Tatcı ve Musa Yıldız’la birlikte, H Yayınları, İstanbul 2017; 2. Baskı, İstanbul 2020); Seyyah Olayım Bir Zaman -Türk Seyahat Kültürünün İzinde- (H Yayınları, İstanbul 2019); Serhat Düşünceleri -İnsanın Vatanın, Toprağın Ufkuna Dâir Denemeler ve Gezi Notları-, Son Çağ Yayınları, Ankara 2019; Ney’in Sesi -Şiirler-, (Ankara, 2020); Karşı Yatan Kara Dağ -Abazdağı ve İnsana Dâir Denemeler- (Son Çağ Yayınları, Ankara 2020); Kızılelma’ya Dek Gideriz -Şair ve Kızılelma- (Kurgan-Edebiyat Yayınları, Ankara 2021); Dörtdivan Kültür Atlası, Tunçay Yayınları, Ankara 2021; Yesi’den Anadolu’ya -Şiirler-, Sonçağ Yayınları, Ankara 2021; Kafile -Şiirler-, Sonçağ Yayınları, Ankara 2021; Bolu’da Bir Eren Ümmî Kemâl, Sonçağ Yayınları, Ankara 2021; Hüzünler Divanı -Şiirler-, Sonçağ Yayınları, Ankara 2021; Dörtdivan Manileri, Meneviş Yayınları, Ankara 2021; Derin Mavi -Denemeler-, Merkez Repro Yayınları, Ankara 2022; Geredeli Abdullah Efendi, Gerede Belediyesi Yayınları, Gerede 2022; Anadolu Masalları -Derlemeler- Merkez Repro Yayınları, Ankara 2022; Masal Gerçekliği Türk Edebiyatında Anlamın Mertebeleri Kavramlar-Edebî Türler-Bazı Eserler, Kırmızılar Yayıncılık, İstanbul 2022; Geredeli Hacı Halil Efendi, Gerede Belediyesi Yayınları, Gerede 2022; Köroğlu Diyârı Dörtdivan’dan Makaleler, Denemeler, Derlemeler, Söyleşiler, Meneviş Yayınları, Ankara 2022; Derviş İbrahim Hilmî Halvetî, Bolulu Mustafa Safî Halvetî Menâkıbnâmesi, Haz.: Mustafa Tatcı ile birlikte, H Yayınları, İstanbul 2022; Yûnuslara Tapduk Gerek -Yûnusça Şiirler-, Merkez Repro Yayınları, Ankara 2022; Irmağa Gitmek -Hatıralar-, Merkez Repro Yayınları, Ankara 2022; Hayâl Çocukluk -Gerçekten Hayâle Çocukluğum, Merkez Repro Yayınları, Ankara 2022; Dörtdivan Cönkleri ve Bir Cönk Üzerine, Merkez Repro Yayınları, Ankara 2022; Dörtdivanlı Hilmî -Hayatı-Sanatı-Şiirleri-, Ankara 2023; Dörtdivan Yaylaları, Merkez Repro Yayınları, Ankara 2023; Gerede’den Kültür Derlemeleri, Merkez Repro Yayınları, Ankara 2023; Yürümeye Dâir -Yürüyüş Denemeleri-, Merkez Repro Yayınları, Ankara 2023; Bir Sevda Türküsü -Şiirler-, Merkez Repro Yayınları, Ankara 2023; Akşam ve Hüzün -Denemeler- Merkez Repro Yayınları, Ankara 2023; Dosta Gideyim -Şiirler-, Merkez Repro Yayınları, Ankara 2023; Dörtdivan’da Eren Kültürü ve Dörtdivan Erenleri, Proje Ofset Yayınları, Ankara 2023; Gerede Erenlerinden Ramazan Dede, Merkez Repro Yayınları, Ankara 2024; Gerede Bilmeceleri, Merkez Repro Yayınları, Ankara 2024; Gerede Yazıları Kültür ve Edebiyat, Merkez Repro Yayınları, Ankara 2024; Gerede’nin Söz Hazinesi Atasözleri-Deyimler-Kelimeler, Merkez Repro Yayınları, Ankara 2024; Dörtdivan’da Bir Söz Bülbülü Düldül Mevlüt -Mevlüt Ayer’in Hayatı Şahsiyeti ve Sözleri-, Merkez Repro Yayınları, Ankara 2024 (İ. H. Akyoloğlu’yla birlikte).

Yasin Şen - Yazarın kitapları

Kapat