Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

ÜSKÜDÂRÎ MUSTAFA İSÂMÜDDİN EFENDİ (Ö. 1789), 18. yüzyıl Osmanlı merkez kadılarından. Üsküdar’da doğmuş ve Üsküdârî nisbesiyle tanınmıştır, künyesi Ebü’l-İsme’dir. İlmiyedeki serencamı 1754 yılında başladı, bir süre tedrisle meşgul olduktan sonra 1778-79’da Üsküdar, 1787’de ise Edirne kadılığına getirildi. Kendisi aynı zamanda Nakşibendiyye tarikatına mensup idi; Eyüp’te irşad ve faaliyet gösteren Abdullah Nidâî el-Kaşgarî’den hilafet aldı. Pek çok defa sarayda tertip edilen huzur derslerine de katılan İsâmüddin Efendi, 1789 yılında Üsküdar’da vefat etti.
Aynı zamanda velud bir müellif olan İsâmüddin Efendi’nin, pek çoğu tercüme ve şerh –özellikle de Arapça kasideler üzerine– olmak üzere birçok eseri mevcuttur.

Üsküdârî Mustafa İsâmüddin Efendi - Yazarın kitapları

Kapat