Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

MANASTIRLI DÂNİŞ AHMED EFENDİ (ö.1898), on dokuzuncu yüzyılın sonlarında yaşamış bir Osmanlı âlimidir. Arap diline ve özellikle Farsçaya vâkıf olan Manastırlı Dâniş Ahmed Efendi, aynı zamanda şairdir. Hayatını uzun yıllar müderrislik yapıp çeşitli eserler kaleme alarak geçiren Dâniş Ahmed Efendi’nin eserleri şunlardır: Tercüme-i Makâmât-ı Harîrî, Şerh-i Dîvân-ı Sultân Selîm-i Evvel, Mecmû‘a-i Kavâ‘id-i Fârisiyye ve Dîvânçe.

Manastırlı Dâniş Ahmed Efendi - Yazarın kitapları

Kapat