Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

PROF. DR. M. FATİH KÖKSAL, 1961 yılında Talas’ta doğdu. Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu (1987-88). MEB bünyesinde sekiz yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesine araştırma görevlisi olarak girdi. Aynı yıl içinde Erciyes Üniversitesinde yüksek lisansını bitirdi. Yine aynı yıl Hacettepe Üniversitesinde başladığı doktora öğrenimini Edirneli Nazmî Mecma’u’n-nezâ’ir (İnceleme-Tenkitli Metin) adlı çalışmasıyla tamamlayarak 2001 yılında doktor unvanını aldı. 2002’de Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 2004 yılında doçent, 2010 yılında profesör oldu. 2002-2009 yılları arasında adı geçen bölümün başkanlığını ve Rektörlüğe bağlı Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi müdürlüğünü yürüttü. 2016 yılı Ağustos ayında Amasya Üniversitesine geçti. Burada kaldığı üç yıl boyunca Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanlığı görevlerini yürüttü. 2019 Ağustos ayında emekli olarak İstanbul Kültür Üniversitesinde çalışmaya başladı. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası Köksal’ın 22 telif kitabı, çeşitli dergi ve kitaplarda 150’den fazla makale ve tebliği, muhtelif ansiklopedilerde 500’e yakın maddesi yayımlanmıştır. Ayrıca 13 sempozyum ve armağan kitabının editörlüğünü yapan Köksal, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin beş yıl süresince editörlüğünü yürütmüş, Kırşehir’de görev yaptığı sırada Ahilik Araştırmaları Dergisi’ni, Amasya’da Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ni (ASOBİD) ve İstanbul Kültür Üniversitesinde KÜLTÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’ni çıkarmıştır. Hâlen KÜLTÜRK’ün editörlüğünü devam ettirmektedir.

Köksal’ın Telif Kitapları:

Kayserili Divan Şairleri, (1998); Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı Kirâm ve Nakibüleşrâflar-Ahmed Rif’at Devhatü’n-nukabâ (H. Yüksel ile birlikte) 1998); Yenipazarlı Vâlî - Hüsn ü Dil (2003); Dervîş Hayâlî - Ravzatü’l-envâr (2003); Klâsik Türk Şiiri Araştırmaları (2005); Sana Benzer Güzel Olmaz -Divan Şiirinde Nazire (2006; 2018); Ahi Evran ve Ahilik (2006, 2008, 2011); Kırşehir Müzesindeki Ahilik Belgeleri (O. Kurtoğlu, H. Karaköse ve Ö. Şenödeyici ile birlikte, 2008); Klâsik Dönem Osmanlı Nesri (C. Okuyucu ve A. Kartal’la birlikte, 2009, 2011, 2012; Mevlid-nâme (2011); Eski Türk Edebiyatında Tenkit ve Teori (2012, 2017); Edirneli Nazmî – Mecma’u-n-nezâ’ir, Kültür Bakanlığı e-kitap, 2012, 2017); Menemenlizade Mehmet Tahir – Osmanlı Edebiyatı (Belâgat), (V. A. Tok ile birlikte, 2013); Süleyman Nazif, Fuzûlî -Hayatı ve Eserleri (M. Uzun ile birlikte, 2015); Ana Kaynaklarıyla Türk Ahiliği (2015); Yâ Kebîkeç –Mecmualar Arasında (2016); Son Dönem Divan Şairlerinden Kütahyalı Vasfî Dîvânı (2016); Kilisli Lûtfullah Hâzım Divançesi (2016); Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, (M. Kaçar ve M. İlhan’la birlikte); Uzun Firdevsî Manzum Vilâyet-nâme (2018); Sultân Şücâ’e’d-dîn Velâyet-nâmesi (2018); Tarsuslu Dâ’î Manzum Fütüvvetnâme (2019); İki Fütüvvetnâme (Sabuncuoğlu Şerefeddin Fütüvvetnâmesi Bursalı Hoca Cân Fütüvvetnâmesi (B. Ayçiçeği ile birlikte, 2020).

M. Fatih Köksal - Yazarın kitapları

Kapat