Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

JOSEPH VON HAMMER PURGSTALL, 1774 yılında Avusturya’nın Graz şehrinde dünyaya gelmiştir. Hayatına dair malumatlar genellikle hatıratına dayanmaktadır. On beş yaşındayken başladığı Orientalische Akademie’de on yıl boyunca dil öğrenmiştir. 1799 yılında İstanbul’a tercüman olarak görevlendirilmiş ve Osmanlı coğrafyasını bilhassa İstanbul, Mısır gibi imparatorluk coğrafyasının önde gelen yerlerinde bulunmuş, resmî veya gayriresmî seyahatlerde topladığı eserlerle oldukça zengin bir kitap koleksiyonu sahibi olmuştur. 1806 yılında İstanbul’dan ayrılmış ve bundan sonraki ömrünün çoğunu Viyana’da devlet tercümanı olarak geçirmiştir. 1835 yılında Purgstall ailesinin varisi olmuş ve 1847 yılında Bilimler Akademisi’nin Şark şubesini kurarak ilk başkanı olmuştur. Kasım 1856 yılında Viyana’da ölmüştür. Mezar taşını ise hayattayken Hristiyan geleneklerine göre değil Osmanlı âlimlerinin mezarları gibi tasarlamış ve kitabeye de ismini Yusuf Hammer Purgstall olarak yazdırmıştır. Arapça olan bu kitabe “Huve’l-Bâkî” lafzıyla başlamakta ve Hammer bu kitabede üç dilin tercümanı olarak Rahman olan Allah’ın merhametine sığınmaktadır. Yusuf Hammer ismi Geschichte der Osmanischen Dichtkunst (I-IV)/Osmanlı Şiir Sanatı Tarihi adlı eserinin birinci cildinin sonunda da kayıtlıdır. Eser 1838 yılında Sultan II. Mahmud’a ithaf edilmiş ve Hammer, padişah tarafından iftihar nişanı ile ödüllendirilmiştir. En önemli eserlerinden birisi Geschichte des Osmanischen Reiches (I-X)’tir. Osmanlı devletinin kuruluşundan 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’na kadarki siyasi tarihi bu eserde bir batılı gözüyle kayıtlıdır. İstanbul ve boğazlar üzerine iki ciltlik bir rehber hazırlamış, Mısır’da bulunduğu sırada gördüğü Binbir Gece Masalları’nı ve ayrıca Hâfız ile Bâkî divanlarını, Evliya Çelebi Seyahatnâme’sinin ilk cildi ile ikinci cildin bir kısmını, Katip Çelebi’nin Cihannüma’sını, Vassaf tarihini Almancaya tercüme etmiştir. Kırım hanlarının tarihi, Rusya tarihi, Haşhaşiler’in monografisi Hammer’in telif ettiği diğer eserlerindendir. Ömrünü telif ve tercüme ile harcayan Hammer’in eserleri burada ismini andıklarımızla sınırlı değildir. İslam’ın üç dili olan Arapça, Farsça ve Türkçe hemen her alanda Hammer’in yazdığı veya tercüme ettiği makale, risale, kitap vb. karşınıza çıkabilmektedir.

Joseph von Hammer-Purgstall - Yazarın kitapları

Kapat