Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

AYVAZ MORKOÇ, Akademisyen, yazar, edebiyat araştırmacısı. 1967 Ardahan doğumlu. İzmir Karşıyaka Tuborg İlkokulu, Bayraklı Lisesi (Orta kısım), İzmir Ticaret Lisesi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Azerbaycan şairi, Osman Sarıvelli’nin Hayatı ve Eserleri isimli yüksek lisans tezini Prof. Dr. Yavuz Akpınar danışmanlığında tamamladı. Ardından aynı enstitüde Prof. Dr. Ömer Faruk Huyugüzel danışmanlığında Nahit Ulvi Akgün’ün Hayatı ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme başlıklı doktora tezini savundu.
Bir süre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yaptı. Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü’nde çalıştı. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, Türk dünyası çağdaş edebiyatları, modern Azerbaycan edebiyatı üzerine araştırmalar yaptı. 19. ve 20 yüzyılda Türk lehçeleri ve edebiyatları, Türk dünyasında modernleşme, fikir ve edebiyat hayatı, Türk dünyası ilişkileri alanlarıyla ilgilendi. Türkiye ve Türk dünyasında kadın sorunları üzerine inceleme ve araştırmalarda bulundu. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanlığı’nı iki dönem yaptı. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi’nde vazifesini sürdüren Doç. Dr. Ayvaz Morkoç, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim dalında görev yapmaktadır.
Basılmış 5 adet kitabı mevcuttur. Bilimsel yazıları Yenises, İzmir İzmir, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Journal of Human Sciences, The Journal of Academic Social Science Studies, Journal of Turkish Studies gibi dergilerde yayımlandı. Çalışma alanıyla ilgili çok sayıda bilimsel toplantıya katılıp bildiriler sundu.

Yazarın Yayımlanmış Kitapları:
1. Azerbaycan Edebiyatında Hikâye, İstanbul: DBY Yayınları, 2022, No: 224.
2. Türkmenistan Edebiyatında Hikâye, İstanbul: DBY Yayınları, 2022, No: 270.
3. Kazakistan Edebiyatında Hikâye, İstanbul: DBY Yayınları, 2023, No: 298.
4. Kırgızistan Edebiyatında Hikâye, İstanbul: DBY Yayınları, 2023, No: 317.
5. Azerbaycan’da Kızıl Kırgın Kurbanı Bir Çift: Ümmügülsüm Sadıkzade ve Seyid Hüseyin, İstanbul: DBY Yayınları, 2024, No: 362.

Bilimsel Araştırma Yazılarının Yayımlandığı Ortak Kitaplar:
1. Filoloji Alanında Teori ve Araştırmalar
2. Dil ve Edebiyat Araştırmaları
3.Cengiz Aytmatov’a Armağan
4. Rıza Filizok’a Armağan
5. Yavuz Akpınar Armağanı
6. İzmir Araştırmaları Ömer Faruk Huyugüzel’e Armağan
7. Türk Dünyasında Kadın Algısı
8. Geçmişten Günümüze Manisa
9. Filoloji Alanında Yeni Yaklaşımlar
10. Yazın ve Deyişbilim Araştırmaları
11. Akademik Araştırmalar Işığında Manisa
12. Şiirimizin Kadın Kahramanları

Ayvaz Morkoç - Yazarın kitapları

Kapat