Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
Ahmed Reşîd [Rey]

1870’te İstanbul’da dünyaya geldi. Mülkiye Mektebi’nden mezun oldu, Mabeyn-i Hümâyun Kitabeti’ne girdi ve burada on dört yıl çalıştı. Yazı ve şiirlerini H. Nâzım imzasıyla Servet-i Fünûn’da neşretti. 1900 senesinde Servet-i Fünûn’dan ayrılarak Malûmât dergisinde yazmaya başladı. Kudüs mutasarrıfı; Manastır, Ankara ve Halep valisi oldu. Daha sonra Mekteb-i Sultânî’de edebiyat muallimliğine atandı. Burada verdiği ders notlarını 1910’da Nazariyyât-ı Edebiyye adıyla iki cilt hâlinde neşretti. Ardından önce İzmir valiliğine, sonra da Dâhiliyye Nazırlığına getirildi. 1913’te Mısır, Paris ve Cenevre’ye seyehat etti. 1919’da İstanbul’a döndü ve 1920’de tekrar Dâhiliyye nazırı oldu. Aynı sene Sevr Antlaşması müzakereleri için Fransa’ya gönderildi, fakat anlaşma hükümlerine karşı çıkarak istifa etti. Bundan sonra kendini edebiyata verdi. Tercümeler yaptı, siyasi ve edebî hatıralarını yazdı. 1955’te İstanbul’da vefat etti.

Ahmed Reşîd [Rey] - Yazarın kitapları

Kapat