Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

ÂDEM CEYHAN, 1964 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Harun köyünde doğdu. İlk tahsilini ailesiyle birlikte gittiği Berlin’de tamamladı. 1977’de yurda dönüp orta öğrenimine İstanbul’da başladı ve 1984’te Sivas Gazi Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. 1988’de bu bölümden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansa başladı. “Enis Receb Dede- Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Dîvânı” adlı teziyle söz konusu çalışmasını tamamladı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi’nde başladığı doktora öğrenimini, 1994’te tamamladı. Doktora tezinin konusu, 15. asır Osmanlı şairlerinden Bedr-i Dilşâd’ın “Murad-nâme” adını koyduğu ve 1427 yılında Sultan II. Murad’a sunduğu mesnevisinin incelenmesi ve metninin ilmî usule göre hazırlanmasıydı. Keykâvus’un 1082 yılında oğlu için yazdığı ve “Kābus-nâme” adıyla tanınmış, mensur Farsça Nasîhat-nâme’nin, bazı ilâve ve çıkarmalarla yapılmış manzum bir tercümesi olan bu eser, 1997 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.

1993 sonunda Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi, 1995’te aynı bölümde “yardımcı doçent” unvanıyla öğretim üyesi oldu. 2000 yılında doçent, 2007’de profesör unvanını aldı. Doçentlik çalışmasının konusu, “Türk Edebiyatı’nda Hazret-i Ali Vecizeleri”dir. Yıllarca sürmüş bir araştırma ve çalışmanın sonucu olan bu eser, 2006 yılında Ankara’da yayımlandı.

1995’ten 2019 yılına kadar lisans seviyesinde Eski Türk Edebiyatı, Osmanlı Türkçesi, Eski Türk Edebiyatında Nesir, yüksek lisans ve doktora seviyesindeyse Metin Şerhi, Metin Neşri, Eski Türk Edebiyatının Kaynakları gibi çeşitli dersler verdi. 2019'da MCBÜ'den ayrılan, hâlen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde vazifesine devam eden Ceyhan’ın yayınlanmış kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Âdem Ceyhan - Yazarın kitapları

Kapat