Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

Ali Seydî (1870-1933) daha çok hazırladığı sözlükler ve okullar için yazdığı tarih kitaplarıyla tanınan son devir yazar ve idarecilerindendir.
Erzincan’da doğdu (21 Zilhicce 1286/24 Mart 1870). Süvari kumandanı Üzeyir Paşa’nın oğludur. Erzincan Askerî Rüşdiyesi ve Mülkiye İdâdîsi’ni bitirdi (1891).
Şûrâ-yı Devlet Kalemi’nde, Hazîne-i Hâssa mümeyyizliğinde çalıştı. İdadîlerde kitabet ve tarih dersleri okuttu. Meşrutiyet’ten sonra mutasarraflık, valilik, mülkiye müfettişliği yaptı. Târih-i Osmânî encümeni üyeliğinde de bulunan Ali Seydî Bey, emekliye ayrıldıktan (1917) sonra Mülkiye Mektebi’nde Kitâbet-i Resmiye hocalığına getirildi. İstanbul Belediye Meclisi üyeliği yaptı. Trabzon’dan milletvekili seçildikten altı ay sonra vefat etti.

Ali Seydî - Yazarın kitapları

Kapat