Sepetim (0) Toplam: 0,00TL

ŞÜKRAN FAZLIOĞLU, Çanakkale’de doğdu (1970). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi (1987-1990). Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisans yaptı (Amman, 1991-1995). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalında doktorasını tamamladı (1996-2001). Çalışması Arap Romanında Türkler adıyla yayımlandı (2006, 2014). McGill Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak dersler verdi (Kanada, 2008-2010). Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında göreve başladı (2011). Dil Bilimlerinin Sınıflandırılması, (el-Metâlib el-ilâhiyye fi mevzûât el-ulûm el-luğaviyye), Tokatlı Hasanoğlu Lütfullah [Molla Lütfi], (Tenkitli metin, inceleme) adlı çalışması yayımlandı (2013). Halen Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca Osmanlı Dönemi Arap dili ve eğitimi, klasik ve modern dönem Arap edebiyatındaki Türk imajı ve Arap edebiyatı tarihi konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Şükran Fazlıoğlu - Yazarın kitapları

Kapat